W latach ubiegłych brak modernizacji hydroforni doprowadził do trudności z uzyskaniem wymaganej jakości wody co przyczyniło się do ich zamknięcia, a konsekwencją tego było przyłączenia do miejskich wodociągów.


W 2016 roku zostały wykonane inwestycje polegające na budowie studni w Nowej Różance oraz sieci wodociągowej Strzyże-Góry, które pozwoliły na odcięcie się w znacznej części od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kętrzynie. Zmodernizowane ujęcie zdecydowanie zwiększyło wydajność oraz jakość wody co pozwoliło na obniżkę ceny wody.


Informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kętrzyn Nr XLI/247/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. cena wody uległa zmianie. Dotychczasowa cena to 3,24 zł netto m3, nowa stawka od 1 stycznia 2018r. będzie wynosiła 3,16 zł netto za m3.

 

 

Cena dla Odbiorcy

Netto

Brutto

Dostarczenie

1 m3 wody

 

3,16 zł

 

3,41 zł

 

Wójt Gminy Kętrzyn               
Paweł Bobrowski