Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie "Pamiatka regionu Warmii i Mazur".

Celem konkursu jest pozyskanie pamiatki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu a także jego dziedzictwa kulturowego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:

I Nagroda - 5 000 zł

II Nagroda - 3 000 zł

III Nagroda - 2 000 zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2018 r. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajduje się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja