Proszę o zapoznanie się z poniższymi dokumentami (załączniki) dotyczącymi wnioskowania o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową. Wnioski powinny być składane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

 

INFORMACJA I WNIOSEK