W związku z informacją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wystąpieniu suszy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego informuję, że można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kętrzyn wnioski o szacowanie szkód spowodowanych suszą rolniczą. Szacowanie szkód obejmuje uprawy zbóż ozimych i jarych, truskawek oraz w przypadku drzew i krzewów owocowych uprawianych na glebach kategorii czyli podatnych na suszę oraz glebach kategorii II – lekkich podatnych na suszę, a w niektórych przypadkach także na glebach kategorii III- glebach średnich, dotyczy także rzepaku i rzepiku, kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, roslin straczkowych oraz trwałych użytków zielonych. Kompletne wnioski o szacowanie szkód proszę składać na załączonym formularzu, który jest również dostępny na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (zakładka "Obsługa interesanta" -> „Co i gdzie załatwić” ->ochrona środowiska-Ochrona przyrody-Rolnictwo” ->”Rolnictwo”. Do wniosku proszę dołączać kserokopię wniosku na dopłaty na 2018r.

 

Wzór wniosku