W ramach współpracy Gminy Kętrzyn z Powiatem Kętrzyńskim w systemie współfinansowania 50/50 miała zostać udzielona pomoc finansowa dla Gminy Kętrzyn w związku z planowaną inwestycją pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 126030N na odcinku Wopławki – Karolewo”. W związku z wnioskiem Wójta Gminy Kętrzyn środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego Uchwałą Nr LXV/464/2018 Rady Powiaty w Kętrzynie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżetu powiatu na rok 2018.
Gmina Kętrzyn na w/w inwestycję otrzymała od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego dofinansowanie w wysokości 555 252,00 zł, a Powiat Kętrzyński w dniu 27.06.2018 r. planuje przesuniecie środków finansowych przeznaczonych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 126030N na odcinku Wopławki – Karolewo” na inna inwestycję nie związaną z Gminą Kętrzyn. I co dalej….?

 

 

SUG KETRZYN18062709101 0002