PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
LIV SESJI RADY GMINY KĘTRZYN

w dniu 17 października 2018 roku (środa)
o godz. 12.00


w sali Sesyjnej Urzędu Gminy Kętrzyn

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych

 
    Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z Dz.U. 2016 r., poz.446)  zwołuję  sesję  Rady Gminy Kętrzyn
 

 

1/ Stwierdzenie prawomocności obrad

2/ Wybór sekretarza obrad

3/ Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami

4/ Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Karolewie

5/ Podjęcie uchwał :

  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn

  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2018 rok;

6/ Interpelacje i zapytania radnych

7/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

8/ Przyjęcie protokołu:

  • z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 19 września 2018 roku

9/ Sprawy różne

 

 

 

 

 

Projekty uchwał do pobrania

 

Sesja odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2, sala Nr 1.

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Andrzej Sienkiewicz