Nieruchomość składająca się z lokalu mieszkalnego Nr 5 o pow. 32,26 m2 położonego na poddaszu budynku Nr 18 w Karolewie i udziałem 45/1000 części w działce nr 14/32 o pow. 869 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00028552/5.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 47.000,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy zł).
Wysokość wadium: 4.700,00 zł (cztery tysiące siedemset zł).

 

ZOBACZ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW