(zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro)

 Gmina Kętrzyn zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi
kontroli okresowych obiektów na terenie Gminy Kętrzyn

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi kontroli okresowej obiektów:

Treść zapytania ofertowego

Załączniki w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego