Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 129/2 o pow. 0,1290 ha, KW Nr OL1K/00024046/7 oraz udziału 1/2 części w działce nr 129/3 o pow. 0,0184 ha, KW Nr OL1K/00024046/7 stanowiącej drogę wewnętrzną, położone w obrębie Muławki.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 38.700,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy siedemset zł)

Wysokość wadium: 3.870,00 zł (trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt zł).

 

Zobacz więcej szczegółów