Od 2019 r. nastąpiły zmiany w sposobie kwalifikacji obrębów ewidencyjnych do ONW. W związku z tym na terenie Gminy Kętrzyn zostały wprowadzone następujące obszary:


Typy obszarów ONW_5, tj. z ograniczeniami naturalnymi strefy I – zakwalifikowane obręby:

KWIEDZINA - ONW_5
OSEWO - ONW_5
POŻARKI - ONW_5

Typy obszarów ONW_7, tj. typ specyficzny strefa I (niekorzystne warunki o walorach przyrodniczo – turystycznych:


 BAŁOWO - ONW_7
SALPIK - ONW_7
MARTIANY - ONW_7
PARCZ - ONW_7

 

Rolnicy, którzy posiadają grunty w w/w obrębach we wniosku o płatność

dodatkowo powinni zaznaczyć, że posiadają grunty na terenach obszarów ONW.

 

Jednocześnie, informuję, że Gmina Kętrzyn wystąpiła o rozszerzenie ONW o inne obręby graniczące z obrębami znajdującymi się na terenie sąsiednich gmin i należącymi do ONW. Poniżej znajduje się odpowiedź jaką Gmina otrzymała z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi.

 

PISMO z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


Szczegółowe informacje na temat wniosków, oświadczeń oraz obszarów ONW można uzyskać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Kętrzynie, ul Mazurska 18, pod numerem telefonu: (89) 751 89 12 lub na stronie internetowej www.arimr.gov.pl w zakładce "Płatności bezpośrednie".