W związku z podjętą przez Radę Gminy Kętrzyn Uchwałą Nr VI/47/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kętrzyn dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn

Wójt Gminy Kętrzyn
zaprasza

do składania wstępnych deklaracji dotyczących zamiaru usuwania z nieruchomości położonych na terenie gm. Kętrzyn wyrobów zawierających azbest w 2019 r.
W deklaracji należy podać szacunkową ilość wyrobów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione.
Deklaracje te posłużą do wstępnego określenia stopnia zainteresowania uzyskaniem dotacji.


Deklaracje należy składać do dnia 30 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Kętrzyn, przy ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, pok. Nr 16.

Dotacje z budżetu Gminy Kętrzyn dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn bedą udzielane na podstawie wniosków, których nabór zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.