Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny Nr 5 o pow. 32,26 m2 położony na poddaszu budynku Nr 18 w Karolewie i udział 45/1000 części we własności nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 14/32 o pow. 869 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00028552/5.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy zł).
Wysokość wadium: 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset zł).

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i jest wolna od obciążeń. Na w/w teren Gmina Kętrzyn nie posiada sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Poprzednie przetargi odbyły się 16.10.2018 r., 11.01.2019 r., 29.03.2019 r.

 

szczegółowe informacje