Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza wszystkie Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, które utworzyły sołectwa do współpracy w obszarze modernizacji terenów wiejskich w ramach inicjatywy „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla- miejscem, w którym warto żyć…” .
Termin zgłoszenia przez gminę udziału w inicjatywie upływa 28 czerwca 2019 r.

Więcej informacji na stronie :
https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/4071-tworzymy-opracowanie-planu-odnowy-miejscowosci