Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 127/13 o pow. 2519 m2, położona w obrębie Kruszewiec, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00019487/2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 32.500,00 zł (trzydzieści dwa tysiące pięćset zł).
Wysokość wadium: 3.250,00 zł (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt zł).

 

WIĘCEJ INFORMACJI