Gminny Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy

      W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa, stowarzyszenia, grupy nieformalne (np. Koło Gospodyń Wiejskich), instytucje gminne oraz indywidualnych wytwórców z terenu gminy Kętrzyn. Każde sołectwo, stowarzyszenie, grupa nieformalna, instytucja gminna, bądź osoby indywidualne mogą zgłosić do konkursu wyłącznie jeden wieniec dożynkowy.

 

 REGULAMIN I ZGŁOSZENIE