W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od dnia 1 listopada 2019 r. działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.

Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowisk i ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

REJESTR PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO (wyciąg z rejestru placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego) - do pobrania