Tegoroczna kwalifikacja wojskowa, na terenie powiatu kętrzyńskiego będzie trwała od 23.03.2020 r. do 17.04.2020 r.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1982) termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa został wyznaczony na dzień 16 stycznia 2020 r. Czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 03 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  1. mężczyzn urodzonych w 2001 r.;
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1996–2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1999–2000, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1996–2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944);

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Powiatowa Komisja Lekarska w Kętrzynie

Internat Centrum Biblioteczno-Kulturalnego, ul. Pocztowa 13 w Kętrzynie.

od 23.03.2020 r. do 17.04.2020 r.

 

Lp.

Miasto / Gmina

Termin stawiennictwa

1.

Gmina Kętrzyn

23.03.2020 r. - 26.03.2020 r.

2.

Miasto Kętrzyn

26.03.2020 r. - 03.04.2020 r.

3.

Gmina Barciany

03.04.2020 r. - 06.04.2020 r.

4.

Miasto i Gmina Korsze

06.04.2020 r. - 08.04.2020 r.

5.

Miasto i Gmina Reszel

09.04.2020 r. - 10.04.2020 r.

6.

Gmina Srokowo

14.04.2020 r.

7.

Powiat - kobiety

16.04.2020 r.

8.

Dzień dodatkowy

17.04.2020 r.