1. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/7 o pow. 0,1189 ha, KW Nr OL1K/00029702/9 wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha, KW Nr OL1K/00044772/1 stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34.000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące zł)
Wysokość wadium: 3.400,00 zł (trzy tysiące czterysta zł).

     2. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/8 o pow. 0,1296 ha, KW Nr OL1K/00029702/9 wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha, KW Nr OL1K/00044772/1 stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy zł)
Wysokość wadium: 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset zł).

     3. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/10 o pow. 0,1522 ha, KW Nr OL1K/00029702/9 wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha, KW Nr OL1K/00044772/1 stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 39.000,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy zł)
Wysokość wadium: 3.900,00 zł (trzy tysiące dziewięćset zł).

     4. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/11 o pow. 0,1277 ha, KW Nr OL1K/00029702/9 wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha, KW Nr OL1K/00044772/1 stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy zł)
Wysokość wadium: 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset zł).

 

Więcej informacji