Punkty biblioteczne

 

     Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn w Czernikach zaprasza do korzystania z nowej oferty, jaką jest Punkt Biblioteczny. Oferta skierowana jest do mieszkańców Gminy Kętrzyn. Punkty Biblioteczne mają ułatwić społeczności lokalnej dostęp do książek i promować czytelnictwo na wsi. Punkty są prowadzone przez osoby zajmujące się tymi świetlicami. Dzięki temu czytelnicy mieszkający w różnych regionach gminy mają możliwość skorzystania z naszych zbiorów.


Zapraszamy do zapoznania się z księgozbiorem Biblioteki Publicznej Gminy Kętrzyn w Czernikach oraz Filii w Wopławkach pod adresem http://gminaketrzyn.pl/jednostki-organizacyjne/biblioteka klikając ikonę MAK+Wopławki lub MAK+Czerniki.