W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od dnia 1 listopada 2019 r. działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.

Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowisk i ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

REJESTR PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO (wyciąg z rejestru placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego) - do pobrania

 

 

       Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego).
Swój numer mikrorachunku możesz sprawdzić już teraz w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym.
Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.
Indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu od 1 stycznia 2020 r. podatnik będzie mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek, który będzie służyć  do wpłat podatków PIT, CIT i VAT

 

       Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 129/2 o pow. 0,1290 ha, KW Nr OL1K/00024046/7 oraz udziału 1/2 części w działce nr 129/3 o pow. 0,0184 ha, KW Nr OL1K/00024046/7 stanowiącej drogę wewnętrzną, położone w obrębie Muławki.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 38.700,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy siedemset zł)

Wysokość wadium: 3.870,00 zł (trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt zł).

 

Zobacz więcej szczegółów