Lokalna Grupa Działania "Barcja" zwraca się z prośbą o wypełnieni ankiety monitorującej.


Poniższa ankieta skierowana jest do wszystkich mieszkańców obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020. Wypełnienie ankiety, pozwoli na zbadanie poziomu państwa satysfakcji pod kątem działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania, jak również realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

PRZEJDŹ DO ANKIETY

 

 

 

 

 

 

PISMO INFORMACYJNE                                              PLAKAT INFORMACYJNY