Corocznie w Szkole Podstawowej w Kruszewcu odbywa się kiermasz charytatywny. W tym roku gościły jak zwykle domowe wypieki, przygotowane przez rodziców naszych uczniów. Nie zabrakło pysznych ciast, pączków, faworków, babeczek i wielu innych pyszności. Tegoroczny dochód w kwocie 1058 zł. 67gr. przekazany został osobom poszkodowanym w pożarze na terenie naszej gminy. Dodatkowo z inicjatywy Pani Dyrektor Olgi Wanago prowadzona była zbiórka do puszki . W sumie zebraliśmy 2153 zł. 10 gr. Zdajemy sobie sprawę, że w tym momencie nie tylko przydają się ciepłe słowa pocieszenia, ale także środki na odbudowę domu, tak bardzo potrzebnego każdemu człowiekowi. Nie ma nic piękniejszego, jak to, że można komuś pomóc i tym samym dać nadzieję na lepsze jutro. Dlatego warto pomagać.

     W piątek 22.03.2017r. dzieci z grup „Misie” i „Smerfy” ze Szkoły Podstawowej w Kruszewcu, pod opieką nauczycieli Barbary Januszczak i Beaty Jaświn oraz zawsze chętnych do pomocy rodziców, wyjechały na wycieczkę do Ośrodka Aktywnego Wypoczynku „Gwarek” w Pięknej Górze koło Giżycka. Głównym celem wyjazdu był udział w projekcie edukacyjnym pt. „Pogoń za Wielkanocnym Zającem 2017”.

 

 

     Jak co roku 21 marca uczniowie SP w Kruszewcu w barwnym korowodzie powitali nową porę roku. Co prawda przywitała ich pochmurnie i deszczowo, ale społeczność szkolna okrzykami, śpiewem, dźwiękami instrumentów próbowała ją przywołać, by przyszła i obudziła do życia przyrodę i zwierzęta. Już następnego dnia okazało się, iż Zima ustąpiła miejsca Wiośnie. Oznaką były jasne promienie słońca i uśmiech każdego z nas, bo kiedy wiosna na dworze, wszyscy w dobrym humorze!

 

     21 marca 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Biedaszkach poetycko powitali wiosnę, organizując Szkolny Konkurs Recytatorski „Wiosna w poezji polskiej”. W ten sposób połączyli obchody Światowego Dnia Poezji i Pierwszego Dnia Wiosny.
Wisława Szymborska w utworze „Pożegnanie widoku” napisała:
„Nie mam żalu do wiosny,
że znowu nastała.
Nie obwiniam jej o to,
że spełnia jak co roku
swoje obowiązki.”

     16 marca klasa VI ze Szkoły Podstawowej w Kruszewcu wybrała się na wycieczkę do lasu na ścieżkę ekologiczną "Gierłoż". Była ona związana z poszukiwaniem zwiastunów nadchodzącej wiosny. Jeszcze w szkole uczniowie zostali wyposażeni w lornetki do obserwowania ptaków. Do lasu dojechaliśmy autokarem, który został udostępiony przez Pana Wójta P.Bobrowskiego. Wycieczkę zaczęliśmy na parkingu przy jeziorze Siercze od dokładnego przeanalizowania tablicy informującej o specyfice tego miejsca. Uczniowie pod opieką wychowawcy i nauczyciela przyrody skrupulatnie wyglądali śladów mrówek, żuków, ptaków czy wiewiórek.

     W piątek 17 marca, na zaproszenie dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszewcu Olgi Wanago, uczniów placówki odwiedzili komendant Szczepu „Watra” harcmistrz Dariusz Nawrocki oraz drużynowa Alicja Butkiewicz.
Na początku spotkania goście przedstawili prezentację, która pokazała różne aspekty działalności szczepu – udział w obozach, wyjazdach, biwakach, zlotach, rajdach. Mówili również o misji i celach ZHP. A chodzi o wychowanie młodzieży i kształtowanie charakteru człowieka poprzez stawianie wyzwań. Organizacja umożliwia nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, propaguje wiedzę na temat przyrody i ekologii. Uczy odpowiedzialności, uczciwości, tolerancji i braterstwa. Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne wywodzące się z wartości chrześcijańskich.

     W lutym 2017 roku uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Nakomiadach otrzymali zaproszenie od Dyrekcji MST Kętrzyn. Zaproszenie zostało przyjęte z ogromną przyjemnością. Nad organizacją i przebiegiem wycieczki czuwali: p. Grażyna Łempicka i rodzic p. Piotr Podsiad, pracownik w/w zakładu. W trakcie trwania wycieczki opiekę nad uczniami sprawował również p. Krzysztof Pawelczyk.

Celem wycieczki było:

  • zapoznanie uczniów z pracą poszczególnych działów produkcyjnych, procesami technologicznymi,
  • kształcenie właściwych postaw wobec ludzi pracy,
  • ukazanie postępów i nowinek technicznych.

     13.03.2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Kruszewcu zawiesili na terenie szkolnym budki lęgowe dla naszych małych skrzydlatych przyjaciół, którzy tak pięknie śpiewają w promieniach słonecznych. Ptaki które na co dzień widujemy wokół budynku naszej szkoły w okresie lęgowym poszukują miejsc na złożenie jaj i wychowanie piskląt. Niektóre z nich poszukują naturalnych dziupli w starych pniach drzew – tych z kolei na naszym szkolnym podwórku praktycznie brak. Dlatego postanowiliśmy stworzyć naszym skrzydlatym przyjaciołom warunki imitujące naturalną dziuplę- takie zadanie spełniają nasze dobrze przygotowane budki lęgowe. Budki lęgowe rozwiesiliśmy na początku wiosny na drzewach na terenie szkolnym z wielką nadzieją, że przypadną do gustu ptakom.