21 marca 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Biedaszkach poetycko powitali wiosnę, organizując Szkolny Konkurs Recytatorski „Wiosna w poezji polskiej”. W ten sposób połączyli obchody Światowego Dnia Poezji i Pierwszego Dnia Wiosny.
Wisława Szymborska w utworze „Pożegnanie widoku” napisała:
„Nie mam żalu do wiosny,
że znowu nastała.
Nie obwiniam jej o to,
że spełnia jak co roku
swoje obowiązki.”

     14 marca uczniowie klas III - VI spotkali się z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. Tematem spotkania była cyberprzemoc i ogólnie pojęte bezpieczeństwo w sieci oraz przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej.
Funkcjonariusze szczególny nacisk położyli na uświadomienie najmłodszym, jak niebezpieczne są zachowania związane z agresją rówieśniczą oraz przemocą wobec innych osób. Podając przykłady z życia, uświadamiali młodym ludziom, jak cienka jest granica między nieudanym żartem, głupim dowcipem czy groźbą karalną.

 

     Nasz szkoła już po raz trzeci przystąpiła do Wielkiej Ligi Czytelników - ogólnopolskiego konkursu czytelniczego. Przez 5 miesięcy uczestnicy konkursu zdobywali zaliczenia/sprawności poprzez czytanie, proponowanych przez organizatorów, książek i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów.
Testy zawierały pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne, związane tematycznie z daną książką. Wszyscy uczestnicy uzyskali 10 zaliczeń/sprawności i mogli wziąć udział w szkolnym teście eliminacyjnym do półfinałów.

 

     Z okazji Dnia Kobiet w Szkole Podstawowej w Biedaszkach odbył się uroczysty apel, który przygotowali: p. Ksenia Góźdź z klasą IIIa i p. Tomasz Kopeć opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz małe klasowe uroczystości. Każda klasa świętowała na swój sposób. Dziewczynki od kolegów dostały miłe podarunki, a panie otrzymały pachnące wiosną kwiaty.


Podczas spotkania na apelu uczniowie zaprezentowali kabaretowy program artystyczny, w którym zademonstrowali swoje umiejętności aktorskie, muzyczne i taneczne. Na zakończenie przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego w imieniu swoim i męskiej części społeczności szkolnej złożył wszystkim paniom życzenia. Nie zabrakło również kwiatów i słodkich upominków.

     7 lutego, już po raz 13. w Polsce i w ponad stu krajach na świecie, obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) poświęcony bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w sieci. Hasło tegorocznej edycji: „Razem zmieniamy internet na lepsze” podkreśla rolę każdego użytkownika sieci w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online.
Szkoła Podstawowa w Biedaszkach kolejny raz aktywnie włączyła się do obchodów DBI. Wszystkie działania podejmowane w ramach obchodów DBI były realizowane zgodnie z tegorocznym hasłem. Podczas obchodów chcieliśmy podkreślić, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Chcieliśmy również zwrócić szczególną uwagę na potencjał sieci, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako formę twórczej rozrywki.