Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

Pierwsze nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Czerniki sta…

14-02-2018 Ogłoszenia

     1. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/6 o pow. 0,1164 ha wraz z 1/6 udziału w działce nr 148/3...

Więcej

     Dnia 2 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach odbyły się pokazy naukowe. Przeprowadziła je pani Janina Karoń z Akademii Nauki w Olsztynie. Spotkanie pod hasłem „Fizyka dla Smyka” było nagrodą uzyskaną w wojewódzkim konkursie „Mały entomolog”, który był zorganizowany przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej.
W warsztatach wzięło udział 26 dzieci z klasy III „a” i III „b”. Temat przewodni zajęć to „Magnetyzm i jego tajemnice”. Uczniowie zostali wtajemniczeni w takie zagadnienia jak: magnesy, przyciąganie i odpychanie, lewitacja przedmiotów w polu magnetycznym, elektromagnes, wykrywacz metalu, akcelerator magnetyczny itp.


Pokazy naukowe „Fizyka dla Smyka” mają na celu przybliżenie dzieciom tajemnic otaczającego nas świata poprzez zabawę i eksperymenty fizyczne. Gwiazdami pokazów naukowych są dzieci. W czasie 45 minutowego spotkania, przeprowadzają kilkanaście ciekawych eksperymentów fizycznych korzystając z unikalnych zestawów edukacyjnych Akademii.
Młodzi uczestnicy bawili się na tych zajęciach znakomicie.