Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

Gminny Ośrodek Kultury

Lekcja historii

23-05-2018 Gminny Ośrodek Kultury

        Mieszkamy i uczymy się na Mazurach, ale czy znamy dzieje tej ziemi? Aby choć trochę zgłębić historię tych terenów i ludzi, którzy je zamieszkiwali dzieci i młodzież...

Więcej

     7 lutego, już po raz 13. w Polsce i w ponad stu krajach na świecie, obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) poświęcony bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w sieci. Hasło tegorocznej edycji: „Razem zmieniamy internet na lepsze” podkreśla rolę każdego użytkownika sieci w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online.
Szkoła Podstawowa w Biedaszkach kolejny raz aktywnie włączyła się do obchodów DBI. Wszystkie działania podejmowane w ramach obchodów DBI były realizowane zgodnie z tegorocznym hasłem. Podczas obchodów chcieliśmy podkreślić, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Chcieliśmy również zwrócić szczególną uwagę na potencjał sieci, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako formę twórczej rozrywki.


W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu – DBI 2017 w naszej szkole zostały przeprowadzone następujące inicjatywy:


1. Zgłoszenie szkoły do programu inicjatywy DBI 2017.
2. Umieszczenie bannera DBI i informacji o DBI na szkolnej stronie internetowej.
3. Zajęcia edukacyjne dla klas I-III i IV-VI z wykorzystaniem materiałów multimedialnych udostępnionych przez saferinternet.pl, dbi.pl, sieciaki.pl.
4. Głośne czytanie dzieciom klas I-II (świetlica) w szkolnej bibliotece opowiadania na temat bezpieczeństwa w Internecie, pt. „Franklin i komputer”.
5. Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, labiryntów – wykorzystanie materiałów związanych z bezpiecznym internetem udostępnionych na stronie superkid.pl.
6. „Mój wizerunek online” - lekcja biblioteczna w klasie VI. Celem zajęć było uświadomienie w jaki sposób aktywność w sieci kształtuje wizerunek online, jakie mogą być krótko- i długoterminowe konsekwencje niedostatecznej dbałości o niego.
7. Spotkanie uczniów klas V-VI z funkcjonariuszką Straży Granicznej. Celem spotkania było przedstawienie uczniom problemu cyberprzemocy z wykorzystaniem Internetu
i telefonu komórkowego. Omawiano najczęściej występujące formy przemocy.
8. Wyeksponowanie gazetek tematycznych na szkolnych korytarzach oraz na tablicy przy bibliotece.
9. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego w klasach I-III, pt. „Mój kolega robot”.


Jesteśmy przekonani, że w wyniku podjętych inicjatyw, skłoniliśmy młodych internautów do refleksji nad dobrodziejstwami i zagrożeniami płynącymi z sieci, pokazaliśmy dzieciom, że decyzje podejmowane w świecie wirtualnym mogą mieć wpływ na ich realne życie. Mamy nadzieję, że uczniowie w wyniku tych działań, unikną wielu niebezpieczeństw związanych z Internetem.