Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

Gminny Ośrodek Kultury

Lekcja historii

23-05-2018 Gminny Ośrodek Kultury

        Mieszkamy i uczymy się na Mazurach, ale czy znamy dzieje tej ziemi? Aby choć trochę zgłębić historię tych terenów i ludzi, którzy je zamieszkiwali dzieci i młodzież...

Więcej

     14 marca uczniowie klas III - VI spotkali się z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. Tematem spotkania była cyberprzemoc i ogólnie pojęte bezpieczeństwo w sieci oraz przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej.
Funkcjonariusze szczególny nacisk położyli na uświadomienie najmłodszym, jak niebezpieczne są zachowania związane z agresją rówieśniczą oraz przemocą wobec innych osób. Podając przykłady z życia, uświadamiali młodym ludziom, jak cienka jest granica między nieudanym żartem, głupim dowcipem czy groźbą karalną.

 


Nasi goście scharakteryzowali zjawisko cyberprzemocy, które na pozór niewinne, może wyrządzić ogromne szkody. Przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefon komórkowy filmiki docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. W czasie spotkania uczniowie dowiedzieli się m. in.: jak ograniczyć zachowania ryzykowne podczas surfowania po cyberprzestrzeni, co robić, żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy, jak postąpić, będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci.


Spotkanie z policjantami było jednym z działań w ramach ogólnopolskich programów: „Klub Bezpiecznego Puchatka” oraz „Bezpiecznie w sieci”, w których uczestniczą uczniowie naszej szkoły.