Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

Program użyczania kompostowników na terenie Gminy Kętrzyn

23-05-2018 Ogłoszenia

      Informuję, iż Uchwałą nr XLII/259/2017 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 20 grudnia 2017 r. został przyjęty Program użyczania kompostowników na terenie...

Więcej

Gminny Ośrodek Kultury

Lekcja historii

23-05-2018 Gminny Ośrodek Kultury

        Mieszkamy i uczymy się na Mazurach, ale czy znamy dzieje tej ziemi? Aby choć trochę zgłębić historię tych terenów i ludzi, którzy je zamieszkiwali dzieci i młodzież...

Więcej

     Zbliża się okres prac polowych, a to niesie za sobą ,,żniwa" nieszczęśliwych wypadków. Placówka Terenowa KRUS w Kętrzynie z udziałem p. Edyty Zalewskiej i p.Leszka Twarogowskiego przeprowadzili w dniu 5 kwietnia 2017r. szkolenie uczniów klas I - III ze Szkoły Podstawowej w Kruszewcu .
Projekcja filmu animowanego dostarczyła wielu przykładów niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwej obsługi urządzeń i maszyn w gospodarstwie rolnym.
Dzieci otrzymały broszury, książeczki informacyjne, ale najważniejsze wiedzę, dzięki której zadbają o swoje bezpieczeństwo.