Artykuły z kategorii

Gminny Ośrodek Kultury

Lekcja historii

23-05-2018 Gminny Ośrodek Kultury

        Mieszkamy i uczymy się na Mazurach, ale czy znamy dzieje tej ziemi? Aby choć trochę zgłębić historię tych terenów i ludzi, którzy je zamieszkiwali dzieci i młodzież...

Więcej

     W lutym 2017 roku uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Nakomiadach otrzymali zaproszenie od Dyrekcji MST Kętrzyn. Zaproszenie zostało przyjęte z ogromną przyjemnością. Nad organizacją i przebiegiem wycieczki czuwali: p. Grażyna Łempicka i rodzic p. Piotr Podsiad, pracownik w/w zakładu. W trakcie trwania wycieczki opiekę nad uczniami sprawował również p. Krzysztof Pawelczyk.

Celem wycieczki było:

  • zapoznanie uczniów z pracą poszczególnych działów produkcyjnych, procesami technologicznymi,
  • kształcenie właściwych postaw wobec ludzi pracy,
  • ukazanie postępów i nowinek technicznych.

 

     Po dotarciu na miejsce uczniowie i opiekunowie zostali powitani przez Dyrektora Centrum Produkcji, p. Jacka Wysokowicza, który na czas pobytu na terenie zakładu był naszym przewodnikiem. Na wstępie uwrażliwił uczniów na bezwzględne przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Pan dyrektor w przystępny i zrozumiały sposób zapoznał uczniów z historią powstania zakładu, z zasadami jego funkcjonowania. Nadmienił, iż głównym profilem działalności jest produkcja komponentów i oprogramowania do przemysłu oświetleniowego. Oprowadził po kolejnych działach produkcyjnych, w ciekawy sposób omawiał poszczególne procesy technologii, zapoznał też uczniów z nowinkami i ciekawostkami technicznymi.
Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia magazynu wysokiego składowania , w którym gromadzone są komponenty oraz gotowe wyroby produkcyjne, przygotowane do wysyłki na eksport.
Jedną z wielu atrakcji było ważenie się klas na olbrzymiej elektrycznej wadze. Najcięższa okazała się klasa szósta, ważąca aż 730 kilogramów. Żartom nie było końca.

 

W trakcie zwiedzania uczniowie pilnie słuchali i zadawali szereg nurtujących je pytań, na każde otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. Mieli również niepowtarzalną okazję obserwacji z bliska pracy w rzeczywistości. Dowiedzieli się, że praca w MST jest trudna, wymagająca skupienia, uwagi i ogromnego zaangażowania, co ma wpływ na jakość produkcji. Nie ulega wątpliwości, że jest to praca niezwykle odpowiedzialna. Niektórzy z uczniów deklarowali chęć podjęcia pracy w MST w najbliższej przyszłości.

 

Wycieczka była bardzo udana, wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń.

Składam ogromne podziękowanie Dyrekcji MST Kętrzyn oraz panu Piotrowi Podsiad za pomoc w organizacji i realizacji wycieczki.