Oznacza to blisko 300 km lepszych dróg w województwie, a także komfort i bezpieczeństwo komunikacji setek tysięcy mieszkańców Warmii i Mazur. W czwartek (25 sierpnia) umowy z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem podpisało kilkudziesięciu starostów, burmistrzów i wójtów z całego regionu.

Do podziału było łącznie 130 mln zł. Z tych funduszy będą remontowane drogi gminne, powiatowe i wewnętrzne - tylko w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. W miarę postępu prac i po zsumowaniu oszczędności poprzetargowych zostanie ogłoszony jeszcze jeden nabór wniosków do konkursu.

      Z końcem lipca świetlica wiejska w Nowej Wsi Kętrzyńskiej nawiązała współpracę z Fundacją dla dzieci i młodzieży "Kółko Graniaste”. Dnia 21 lipca otrzymaliśmy 4 zestawy komputerów wraz z darmowym Internetem za co serdecznie dziękujemy. W najbliższym czasie rozpoczniemy projekt „Okno na świat”.

 

 

      Uroczyste podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych Gminy Kętrzyn odbyło się w dniu 29 lutego 2016 roku w Urzędzie Gminy w Kętrzynie. Na podpisanie umów przybyły osoby upoważnione do składania oświadczeń woli z poszczególnych organizacji. Ze strony Gminy dokumenty podpisywał Pan Paweł Bobrowski– Wójt Gminy Kętrzyn . Organizacje otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonań zadań publicznych, ujętych w Programie Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

      W związku z przystąpieniem do opracowania mapy zagrożeń bezpieczeństwa powiatu kętrzyńskiego funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie spotkali się z sołtysami, radnymi, dyrektorami szkół, pedagogami i przedstawicielami gminnych jednostek organizacyjnych na konsultacjach społecznych, które odbyły się dnia 17.02.2016 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski i Przewodniczący Rady Gminy Kętrzyn Andrzej Sienkiewicz. Ze strony Policji konsultacje przeprowadził mł. insp. mgr inż. Dariusz Ślęzak, pełniący obecnie obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie, sierż. szt. Ewelina Piaścik, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie oraz podinsp. Marcin Piechota, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego.

     W dniu 28.04.2015 r. w godz. 9.00-11.00 w Urzędzie Gminy Kętrzyn, ul. Tadeusza Kościuszki 2 odbyło się spotkanie podczas , którego przeprowadzono kolejne konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Kętrzyn.


Z dokumentem Strategii jeszcze można się zapoznać i zgłosić propozycje zmian:
on-line: http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/strategia-rozwoju-gminy-ketrzyn-1  do dnia 1 maja 2015 r.