GMINNY OŚRODEK KULTURY  

   Kontakt:gok
ul. Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
pokój nr 20

Marta Szmyd – dyrektor GOK
tel. 089 751 24 74 wew.20
fax. 089 751 27 46
e-mail: promocja@gminaketrzyn.pl

 O GMINNYM OŚRODKU KULTURY 

     11 lutego 2017r. w Świetlicy Wiejskiej w Mażanach odbyła się zabawa choinkowa. Wzięli w niej udział dzieci,młodzież a także rodzice. Kolorowe stroje uczestników wniosły karnawałowy nastrój,który oczywiście szedł w parze z wspólną radosną zabawą. Podczas uroczystości odwiedził nas Mikołaj ,który wręczył dzieciom paczki, ufundowane głównie przez GOPS Kętrzyn a także rodziców. Chciałabym serdecznie podziękować za pomoc w zorganizowaniu tak wspaniałej zabawy Radnemu-Zbigniewowi Rutkowskiemu, Sołtysowi-Janowi Klimkowskiemu oraz wszystkim rodzicom.