Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

Program użyczania kompostowników na terenie Gminy Kętrzyn

23-05-2018 Ogłoszenia

      Informuję, iż Uchwałą nr XLII/259/2017 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 20 grudnia 2017 r. został przyjęty Program użyczania kompostowników na terenie...

Więcej

Gminny Ośrodek Kultury

Lekcja historii

23-05-2018 Gminny Ośrodek Kultury

        Mieszkamy i uczymy się na Mazurach, ale czy znamy dzieje tej ziemi? Aby choć trochę zgłębić historię tych terenów i ludzi, którzy je zamieszkiwali dzieci i młodzież...

Więcej

gok     Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie jest samorządową instytucją kultury utworzoną Uchwała Rady Gminy Kętrzyn Nr XVII/99/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. Jego statutowym celem jest organizowanie oraz prowadzenie nie nastawionej na zysk działalności kulturalnej w imieniu Gminy Kętrzyn.

Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Kętrzyn, terenem działania Ośrodka jest teren Gminy Kętrzyn. GOK nadzoruje i administruje następujące świetlice wiejskie na terenie Gminy Kętrzyn:

 
 
 1. Świetlica wiejska w w Czernikach,
 2. Świetlica wiejska w Jeżewie,
 3. Świetlica wiejska w Linkowie,
 4. Świetlica wiejska w Mażanach,
 5. Świetlica wiejska w Muławkach,
 6. Świetlica wiejska w Nakomiadach,
 7. Świetlica wiejska w Nowej Wsi,
 8. Świetlica wiejska w Pożarkach, tel. 89 752 12 50,
 9. Świetlica wiejska w Łazdojach,
 10. Świetlica wiejska w Smokowie, tel. 89 751 01 68,
 11. Świetlica wiejska w Wopławkach - "KUŹNIA", 
 12. Swietlica wiejska w Pręgowie,
 13. Świetlica wiejska w Koczarkach
 14. Świetlica wiejska w Salpiku
 15. Świetlica wiejska w Gałwunach
 16. Świetlica wiejska w Nowej Różance
 
Trzy świetlice , które są we władaniu Gminy Kętrzyn:
 1. Świetlica wiejska w Biedaszkach Małych
 2. "Harcówka" w Karolewie
    
     Podstawowe źródło środków na finansowanie działalności - bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, stanowi dotacja, ustalana corocznie w budżecie gminy.
 
 
 
     GOK współpracuje z organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami, instytucjami, firmami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Kętrzyn.