W celu prezentacji dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej Wójt Gminy Szczytno zaprosił przedstawicieli Urzędu Gminy Kętrzyn oraz wszystkich radnych i sołtysów. Spotkanie odbyło się w dniu 5 kwietnia 2017 r. w tamtejszym Urzędzie Gminy. W wizycie uczestniczyli Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, Sekretarz Gminy Wioletta Dobrzańska, Przewodniczący Rady Gminy Kętrzyn Andrzej Sienkiewicz, radni: Renata Olechnowicz, Teresa Juchniewicz, Mirosław Tomasik, Tadeusz Deptuła oraz sołtysi. Gości powitał Wójt Gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski, Zastępca Wójta Ewa Zawrotna, Przewodniczący Rady Gminy Szczytno Zbigniew Woźniak oraz Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Aleksander Godlewski.

     W dniu 10 kwietnia 2017 r. na lotnisku w Wilamowie po raz siódmy uczczono pamięć ofiar katastrofy samolotu TU154 pod Smoleńskiem, która miała miejsce w 2010 roku. Organizatorami uroczystości byli Starosta Kętrzyński Ryszard Niedziółka, Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski oraz Prezes Aeroklubu Krainy Jezior Stanisław Tołwiński. W uroczystości wzięli udział: senator Małgorzata Kopiczko, posłanka Iwona Arent i poseł Andrzej Maciejewski, duchowni różnych wyznań, przedstawiciele władz wojewódzkich, lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych, ugrupowań politycznych i liczne poczty sztandarowe.

     11 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Kętrzynie odbył się Koncert Charytatywny zorganizowany przez Gminę Kętrzyn. Program artystyczny zawierał m.in.: :
 - występy dzieci które przygotowali Pan Piotr Frąckiewicz z KCK oraz Pani Dorota Gwarda
 - pokaz zumby
 - występ zespołu Kosaczewina
 -występ zespołu Axel.

 

     Reforma oświaty oraz proces jej wdrażania to główny temat spotkania, które odbyło się w dniu 7 marca 2017r. w Urzędzie Gminy Kętrzyn z udziałem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego.
Rozpoczynając spotkanie, Wojewoda Artur Chojecki podkreślił, że bardzo istotny jest bezpośredni kontakt z samorządami , rozmowa i dyskusja nad wieloma kwestiami, które wiążą się z reformą oświaty. Poinformował, że obecnie większość samorządów podjęła uchwały intencyjne dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

     11 marca przypada świeto sołtysów, dlatego samorząd województwa, by ocenić ich pracę zorganizował spotkanie, które odbyło się 3 marca w Centrum Kongresowo-Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie. W obchodach Dnia Sołtysa uczestniczyło ponad 1000 sołtysów z całego województwa w tym przedstawiciele naszych sołectw oraz Wójt Paweł Bobrowski.
Były to pierwsze takie obchody w skali naszego województwa.

"Samorządność zaczyna się w sołectwie, a sołtys jest pierwszym odbiorcą oczekiwań mieszkańców, a potem pierwszym wykonawcą, zachęcającym do wspólnego działania – mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Sołtys dba o porządek na wsi, bezpieczeństwo, kulturę, rozrywkę dla mieszkańców. Często sam dla swojej społeczności robi to, co w mieście wykonują niekiedy różne organizacje albo instytucje, tylko w mniejszej skali. Na każdym szczeblu samorządu doceniamy państwa pracę i dzisiaj serdecznie za nią dziękujemy".

     25 stycznia 2017 roku podczas sesji Rady Gminy Kętrzyn Wójt i Radni Gminy Kętrzyn złożyli gratulacje za ostatnie osiągnięcia sportowe Sebastianowi Niemiec , zawodnikowi Gminnego Ludowego Klubu Sportowego oraz jego trenerowi panu Łukaszowi Szmyd.

Sebastian Niemiec zajął I miejsce w kat 85kg kadet podczas Międzynarodowego Pucharu Polski Kadetów i Juniorów w zapasach w stylu wolnym, które odbyły się w listopadzie 2016 roku w Kraśniku.

 

    Orszak wyruszył bezpośrednio po mszy świętej, odprawionej w kościele p.w. św. Stanisława Kostki. Godzinę później, mijając po drodze cztery przystanki, uczestnicy orszaku ponownie spotkali się na terenie plebanii. Było coś dla ducha i było coś dla ciała. Organizatorzy Orszaku Trzech Króli w Karolewie, zadbali więc o gorący posiłek, który serwowany był wszystkim gościom. Mimo, że panował siarczysty mróz, w wydarzeniu uczestniczyło mnóstwo ludzi.

      W sobotnie przedpołudnie 8 października lotnisko Kętrzyn Wilamowo zatętniło wyjątkowym ożywieniem. To były ostatnie przygotowania do wyjątkowych uroczystości, realizowanych od lat pn. "Dni Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II". W rejonie Plenerowej Galerii Pamięci , przy obeliskach upamiętniających Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Jana Pawła II juz od 11.30 asysta honorowa żołnierzy (a właściwie żołnierek - czyli Pań w mundurze) z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej - nadając tym wyjątkowość zbliżającej się uroczystości.

     Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych odbył się 8 października 2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. Wystąpiły zespoły z Łotwy i Litwy, co sprawiło, że przybrał on charakter międzynarodowy.
Przegląd powstał, by dać szansę na wspólne przeżywanie pozytywnych emocji, ułatwić zrozumienie ludzi niepełnosprawnych oraz pokazać ich ogromne możliwości i zdolności w wyrażaniu poprzez twórczość estradową.

     We wtorek 4 października br. w sali sesyjnej UG w Kętrzynie odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego dwóch par, byli to: Państwo Zofia i Tadeusz Pękala z Wilkowa oraz Czesława i Ryszard Pieślak z Kotkowa.
50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego czyli Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi.

     25 listopada 2015 r. podczas sesji Rady Gminy Kętrzyn odbyła się mała uroczystość.
Początek sesji, to czas na tradycyjne podziękowanie oraz wręczenie listów gratulacyjnych i małych upominków przez Wójta Gminy Kętrzyn Pawła Bobrowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Kętrzyn Andrzeja Sienkiewicza dla tych, którzy swoją postawą, pracą i osiągnięciami promują Gminę Kętrzyn.

 

Tym razem wyróżnienia wręczono zawodnikom sekcji zapasów prowadzonych przez Pana Łukasza Szmyd i Krzysztofa Kanię przy Gminnym Ludowym Klubie Sportowym „Orzeł” w Karolewie, którzy w Gogolinie podczas Mistrzostw Polski Młodzików w stylu wolnym osiągnęli wysokie wyniki. Gminny Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Karolewo reprezentowało 6 zawodników: Kasjan Czubaszek, Damian Lipski, Szymon Niemiec, Michał Baran, Kacper Waszkiewicz i Jonatan Dłuski. Drużynowo ekipa zapaśników „Orła” Karolewo zajęła VI miejsce.

     „Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.” K.I. Gałczyński

     50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego czyli Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi.
To symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład do naśladowania dla młodych pokoleń.

 

      Zielonogórskie Wydawnictwo Majus s.c. w dniu 29 września 2015 roku wydało książkę Mieczysława Ostrowskiego pt. „Istnienie jest uśmiechem z nieba. Tam gdzie Wopławki i tam gdzie Kętrzyn”.


Promocja książki w Gminie Kętrzyn odbędzie się w miejscowości Wopławki, we wtorek 20 października 2015 roku. Na spotkanie z autorem książki zapraszamy do świetlicy „Kuźnia” o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy szczególnie mieszkańców Wopławek do udziału w spotkaniu promującym książkę pana Mieczysława Ostrowskiego. Autorowi bardzo zależy, aby w tym szczególnym spotkaniu poświęconym jego książce mogły wziąć udział wszystkie bliskie mu osoby, również jego koleżanki i koledzy z lat dziecięcych. Należy dodać jeszcze, że o wsparcie imprezy autor poprosił także Wójta Gminy Kętrzyn Pawła Bobrowskiego. Mieczysław Ostrowski liczy, że ten wieczór literacki okaże się interesującym i ważnym wydarzeniem w życiu kulturalnym Wopławek.

     W Rietavas na Żmudzi odsłonięto pomnik upamiętniający twórcę poloneza "Pożegnanie Ojczyzny" Michała Kleofasa Ogińskiego i jego potomków. Jest to jedno z ostatnich wydarzeń na Litwie zaplanowanych w ramach obchodów Roku Michała Kleofasa Ogińskiego.

W słoneczne sobotnie popołudnie 26 września 2015 roku pod świecącą bielą kolumnady Rietavo Park zgromadziło się wiele osób. W tym dniu odbyło się wielkie wydarzenie w Rietavas, a jego punktem kulminacyjnym było odsłonięcie pomnika poświęconego Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu. Ceremoniał uroczystości rozpoczął Polonez Ogińskiego "Pożegnanie Ojczyzny" 4 pary tańcząc poloneza przeniosły nas w czasy kiedy żył i tworzył Mikołaj Kleofas Ogiński. Część oficjalną uroczystości odsłonięcia pomnika Ogińskiego rozpoczęła Jolanta Bertauskienė, która powitała przybyłych gości i mieszkańców Rietavas.

      23 września 2015r. podczas XIII Sesji Rady Gminy Kętrzyn nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród pieniężnych za udział w dożynkowym konkursie: „Na najładniejszy wieniec dożynkowy 2015 ”. Dyplomy zwycięzcom wręczył Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski.

 

 

 

     Dnia 23 września 2015r. podczas XIII Sesji Rady Gminy Kętrzyn najzdolniejsi uczniowie naszych szkół za rok szkolny 2014/2015 odebrali z rąk Wójta Gminy Kętrzyn Pawła Bobrowskiego dyplomy oraz nagrody rzeczowe przyznane w ramach "Stypendium Wójta Gminy Kętrzyn dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych osiągających wybitne rezultaty w nauce".


Wójt Gminy Kętrzyn od stycznia 2015r. co miesiąc ze swego wynagrodzenia przeznacza kwotę około 516,00 zł w postaci darowizny do budżetu Gminy Kętrzyn jako środki przewidziane na stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

      W niedzielę 13 września 2015r. w amfitearze przy Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach, gdzie odbywało się Powiatowo – Gminne Święto Plonów. Tegoroczne święto plonów rozpoczęło się uroczystym przemarszem dożynkowego pochodu. Mszę Świętą polową na placu odprawił ks. Juliusz Czapiewski, proboszcz parafii w Barcianach. Po mszy starostowie tegorocznych dożynek: Iwona Achimowicz i Andrzej Szwajdych przekazali symboliczne plony gospodarzom - Wójtowi Gminy Barciany i Staroście Kętrzyńskiemu, którzy z kolei podzielili chleb wśród mieszkańców. Dożynki to wielki ukłon dla ludzi, którzy na rękach i twarzy mają wypisany trud pracy. Starosta Ryszard Niedziółka, dziękując rolnikom za tegoroczne plony i życząc im, by na ich stołach nigdy nie zabrakło chleba.

     Najlepsi uczniowie gminy Kętrzyn odebrali wczoraj podczas sesji rady Gminy dyplomy i nagrody książkowe z rąk Wójta Pawła Bobrowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Kętrzyn Andrzeja Sienkiewicza . Dyplomami wyróżniono i podziękowano także rodzicom dzieci, które osiągnęły wysokie wyniki w nauce. Tym razem wyróżniono sześcioro prymusów z 4 podstawówek i 2 gimnazjów.


Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Składamy również podziękowania za to, że swoją wzorową postawą, wynikami w nauce oraz osiąganymi wysokimi lokatami w konkursach i zawodach promują nie tylko swoją szkołę, ale również naszą Gminę.

     Po raz czternasty poznaliśmy laureatów ogólnopolskiego konkursu dla wolontariuszy „Barwy Wolontariatu" oraz wyróżnień przyznanych dla wolontariuszy przez Prezydenta Rzeczypospolitej.
Konkurs corocznie organizowany jest przez Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce.
Różnorodność obszarów społecznych, w których pracują wolontariusze, pojawiające się nowe role i funkcje, które mogą pełnić sprawiają, że wolontariat w naszym kraju od lat jest szalenie barwny. Tak było i w tym roku. Spośród kilkuset zgłoszeń na poziomie regionalnym, a następnie ogólnopolskim, kapituła wybrała 10 finalistów, którzy reprezentowali różne środowiska i na co dzień podejmują różnorodne typy wolontariatu.

 

     21 maja podczas uroczystego spotkania Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, podziękował za samorządowcom za pracę na rzecz lokalnych społeczności.


W siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie uhonorowano 46 samorządowców z całego regionu. „Wawrzyny 25-lecia Samorządności na Warmii i Mazurach” przyznawane były za działalność na rzecz polityki lokalnej po 1990 roku.