Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

14-03-2018 Ogłoszenia

      Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz...

Więcej

     Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych odbył się 8 października 2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. Wystąpiły zespoły z Łotwy i Litwy, co sprawiło, że przybrał on charakter międzynarodowy.
Przegląd powstał, by dać szansę na wspólne przeżywanie pozytywnych emocji, ułatwić zrozumienie ludzi niepełnosprawnych oraz pokazać ich ogromne możliwości i zdolności w wyrażaniu poprzez twórczość estradową.


Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie jest organizatorem cyklicznej imprezy odbywającej się co dwa lata, a zatytułowanej Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych TAN. W tegorocznej imprezie wzięło udział 19 zespołów reprezentujących organizacje osób niepełnosprawnych z całej Polski.
Poprzez organizowanie tego typu spotkań integracyjnych wpływa się także na świadomość społeczności lokalnej. Stąd też przegląd TAN 2016 adresowany był nie tylko do osób niepełnosprawnych ale również do społeczności całego powiatu kętrzyńskiego.
Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych TAN 2016, był wydarzeniem kulturalnym pokazującym teatr, piosenkę i poezję. Twórczość sceniczna, zwłaszcza twórczość osób niepełnosprawnych ma bowiem nie tylko wymiar typowo kulturowy, ale jest także aktywną formą edukacji społecznej.