Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

Program użyczania kompostowników na terenie Gminy Kętrzyn

23-05-2018 Ogłoszenia

      Informuję, iż Uchwałą nr XLII/259/2017 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 20 grudnia 2017 r. został przyjęty Program użyczania kompostowników na terenie...

Więcej

Gminny Ośrodek Kultury

Lekcja historii

23-05-2018 Gminny Ośrodek Kultury

        Mieszkamy i uczymy się na Mazurach, ale czy znamy dzieje tej ziemi? Aby choć trochę zgłębić historię tych terenów i ludzi, którzy je zamieszkiwali dzieci i młodzież...

Więcej

     Reforma oświaty oraz proces jej wdrażania to główny temat spotkania, które odbyło się w dniu 7 marca 2017r. w Urzędzie Gminy Kętrzyn z udziałem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego.
Rozpoczynając spotkanie, Wojewoda Artur Chojecki podkreślił, że bardzo istotny jest bezpośredni kontakt z samorządami , rozmowa i dyskusja nad wieloma kwestiami, które wiążą się z reformą oświaty. Poinformował, że obecnie większość samorządów podjęła uchwały intencyjne dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.


Następnie głos zabrał Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, który zaakcentował, że najważniejsze działania skupiają się wokół współpracy z samorządmi terytorialnymi, a Kuratorium Oświaty otrzymuje pozytywne sygnały z całego regionu, że proces wdrażania reformy oświaty przebiega sprawnie.


Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski podniósł kwestię finansowania małych szkół. Kurator Oświaty poinformował, że w szkołach, których liczba uczniów nie przekracza 70, zostanie zwiększony algorytm naliczania subwencji na ucznia, Marek Krzyszto Nowacki uważa, że utrzymanie małych szkół jest bardzo istotne, szkoły podejmują różne działania zarówno edukacyjne jak i kulturalne na rzecz całej społeczności lokalnej, często są jedynym publicznym ośrodkiem życia społecznego.


W spotykaniu uczestniczyli Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, Wicestarosta Michał Krasiński, Sekretarz Gminy Kętrzyn Wioletta Dobrzańska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie Grzegorz Prokop, dyrektorzy szkół gminnych, inspektor ds. Oświaty w Urzędzie Gminy Kętrzyn.