W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 2 zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 3 kwietnia 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 o godz. 17.00. Wnioski można składać w terminie od 27 marca 2017 do 20 kwietnia 2017. Kwota wnioskowanej dotacji: 1 500 złotych - 5 000 złotych. Spotkanie poprowadzi lokalny koordynator.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
XXXIV SESJI RADY GMINY KĘTRZYN

w dniu 29 marca 2017 roku (środa)
o godz. 12.00


w sali Sesyjnej Urzędu Gminy Kętrzyn

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych

 
    Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z Dz.U. 2016 r., poz.446)  zwołuję  sesję  Rady Gminy Kętrzyn
 

      2 czerwca 2017 roku obchodzony będzie Jubileusz 70-lecia połączony ze zjazdem absolwentów wszystkich roczników oraz balem. Ten dzień będzie wyjątkową okazją do wspólnego spotkania po latach, przeżywania od nowa wydarzeń i chwil sprzed lat – sentymentalną podróżą do przeszłości. Z tej okazji serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów oraz byłych pracowników do udziału w uroczystościach.

Szczegóły na stronie szkoły: http://www.karolewo.com/

 

     Komitet Wiejski Utworzenia Świetlicy w Pożarkach w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Kultury złożył wniosek do Fundacji Tesco i udało się!
Nasz projekt znalazł się w gronie wysoko ocenionych wniosków i zyskał uznanie ekspertów oraz Komisji Grantowej Fundacji Tesco Decydujesz pomagamy i przechodzi do etapu głosowania, które rozpoczyna się w sklepach Tesco już 8 marca, a kończy 4 kwietnia.

     Jeśli masz 18 lat, chcesz służyć pomocą innym, jesteś wytrwały i mieszkasz w Wilkowie lub okolicy, wstąp w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Gminy Kętrzyn, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, pokój 17.

 

Osoba do kontaktu - Marek Lemieszek, telefon 089 751 27 47 wew. 17.

 

     Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku zaprasza wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat do udziału w Otwartym indywidualnym Konkursie Plastycznym dla najmłodszych „Podwodny świat”. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna najmłodszych mieszkańców Mazur poprzez zabawę i kreatywne myślenie. Bardzo ważne jest jak najwcześniejsze przekazywanie wiedzy o unikalnej mazurskiej przyrodzie. Wiedza ta – z czasem poszerzana – będzie procentować w przyszłości znajomością i dbałością o najbliższe otoczenie, w szczególności mazurskie jeziora. Organizator konkursu liczy na wcześniejsze zapoznanie dzieci z fauną i florą mazurskich jezior, tak by wyposażone w wiedzę przez nauczycieli lub rodziców mogły przystąpić do wykonania prac.