Zwykle sołtysem zostaje osoba, która ma poważanie wśród lokalnej społeczności, pomysły na jej rozwój i potrafi zjednywać sobie partnerów do działania. Chcąc podkreślić, jak ważna jest rola sołtysa w dzisiejszych czasach, postanowiliśmy zapoznać Państwa z tymi niezwykłymi ludźmi.

Głosować na poszczególnych sołtysów można do 9 marca. To Państwo wybiorą laureata, którego uhonorujemy na uroczystej gali 11 marca.

 

Głosuj na Sołtysa Roku 2017 ----> www.radiobarcja.fm/soltys-roku/

 

     W najbliższym czasie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosi konkurs w ramach programu EWA na dofinansowanie (pożyczka z możliwością częściowego umożenia) na projekty dotyczące:
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy do kanalizacji (linia Woda)
- zakup i instalacja OZE (małe wiatraki, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, inne (linia energia i linia atmosfera)


Więcej informacji na stronie: www.wfosigw.olsztyn.pl  (środki krajowe, Program priorytetowy EWA)

 

     Wójt Gminy Kętrzyn
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych w 2017 r. w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinach:

1. Nieruchomość składająca się z lokalu użytkowego Nr 18 o pow. 51,30 m2 położonego na poziomie piwnicy budynku Nr 5 w Karolewie wraz z udziałem 31/1000 części we własności nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 28/30 o pow. 3946 m2.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy zł).

Wysokość wadium: 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset zł).