WÓJT GMINY KĘTRZYN ogłasza drugie nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kętrzyn

1. Nieruchomość składająca się z lokalu użytkowego Nr 18 o pow. 51,30 m2 położonego na poziomie piwnicy budynku Nr 5 w Karolewie wraz z udziałem 31/1000 części we własności nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 28/30 o pow. 3946 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy zł).

Wysokość wadium: 6.000,00 zł (sześć tysięcy zł).

Dla nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie KW Nr OL1K/00026387/3

Sposób zagospodarowania nieruchomości – adaptacja na lokal mieszkalny (wydano ostateczną decyzję na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia użytkowego na pomieszczenie mieszkalne).

     W związku z planowaną inwestycją polegającą na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn-Giżycko, w części przebiegającej przez teren Gminy Kętrzyn Wójt Gminy Kętrzyn zaprasza mieszkańców Gminy Kętrzyn na spotkanie informacyjne w sprawie opracowania projektowego, zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 592 na odcinku Kętrzyn-Giżycko”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2 w Kętrzynie.

 

 

     Jeśli chciałbyś skorzystać ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej, albo utworzyć obiekt kulturalno-społeczny, rekreacyjno-sportowy albo zorganizować wydarzenie kulturalne/integracyjne/edukacyjne z zakresu promocji lub ochrony środowiska i zmian klimatycznych to koniecznie weź udział w spotkaniu organizowanym przez LGD „Barcja”. Podczas spotkania zostaną omówione warunki uzyskania wsparcia i procedura oceny wniosków. Będzie to także okazja do zapoznania się z propozycją zmian kryteriów wyboru operacji przed najbliższym naborem wniosków o przyznanie pomocy. Uczestnicy spotkania będą mieli realny wpływ na ilość i szczegółowość poszczególnych kryteriów wyboru operacji.

Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia o godz. 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kętrzyn przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Kętrzynie.