W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym 2016/2017 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie w załaczeniu do zapoznania sie i stosowania nw. komunikaty:

1. Do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego;

2. Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniem związanycm z niewłaściwym utrzymaniem obiektów budowlanych (przeciążenie konstrukcji przez zalegający na dachu śnieg, nawisy lodowe i śnieżne).

 

 

pdfKOMUNIKAT