W związku z planowaną inwestycją polegającą na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn-Giżycko, w części przebiegającej przez teren Gminy Kętrzyn Wójt Gminy Kętrzyn zaprasza mieszkańców Gminy Kętrzyn na spotkanie informacyjne w sprawie opracowania projektowego, zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 592 na odcinku Kętrzyn-Giżycko”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2 w Kętrzynie.