Artykuły z kategorii

     W związku z planowaną inwestycją polegającą na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn-Giżycko, w części przebiegającej przez teren Gminy Kętrzyn, w dniu 24 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Kętrzyn odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie opracowania projektowego, zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 592 na odcinku Kętrzyn-Giżycko”. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, Radni: Teresa Juchniewicz, Iwona Rałowiec, Zbigniew Rutkowski, Ireneusz Żukowski, Tadeusz Deptuła oraz sołtys sołectwa Kruszewiec Józef Urbanowicz. Założenia projektu przedstawił Kierownik Rejonu Zarządu Dróg Wojewódzkich Jerzy Dyczkowski.


Projekt podlegać będzie konsultacjom społecznym, które zostaną ogłoszone w późniejszym terminie, ale już teraz zapraszamy do zgłaszania uwag.

Za zgodą biura projektowego Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o udostępniamy na naszej stronie opracowanie projektowe.

 

Koncepcja Droga Kętrzyn - Giżycko 1

Koncepcja Droga Kętrzyn - Giżycko 2

Koncepcja Droga Kętrzyn - Giżycko 3

Koncepcja Droga Kętrzyn - Giżycko 4

 

Wszystkie osoby zainteresowane mogą również zapoznać się z dokumentacją znajdującą się w Urzędzie Gminy Kętrzyn.