Artykuły z kategorii

      Szanowni Państwo,
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie zaprasza osoby fizyczne, zakładające spółdzielnię socjalną oraz przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) na szkolenia, na temat możliwości zatrudniania i podejmowania działań gospodarczych w sektorze Ekonomii Społecznej (ES) oraz zakładania Przedsiębiorstw Społecznych (PS), w tym spółdzielni socjalnych osób prawnych. Szkolenia odbywać się będą w poszczególnych modułach.

WAŻNE!!!
Szkolenia mają przygotować potencjalne grupy inicjatywne do uzyskania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych, bądź PES (stowarzyszenia, fundacje i inne), które zamierzają się ekonomizować (prowadzić działalność gospodarczą). Dotacje na utworzenie stanowisk pracy można uzyskać również na zatrudnienie w nowotworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych, w tym spółdzielniach socjalnych.


Wysokość wsparcia finansowego na utworzenie stanowiska pracy w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” wynosi do 24.000 zł/osobę. Dodatkowo, PS mogą ubiegać się o wsparcie pomostowe do 12 m-cy od momentu uzyskania dotacji.

 

Więcej informacji nt. szkoleń i uzyskanego wsparcia finansowego na utworzenie stanowisk pracy uzyskać można w:


Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Kętrzynie
Plac Piłsudskiego 1
11-400 Kętrzyn
tel./fax: 89 751-39-90
od pon. do pt. 8:00-16:00