Dnia 12 października 2016 roku pan Paweł Bobrowski – wójt Gminy Kętrzyn oraz pan Mirosław Oryńczak – inspektor ds. funduszy unijnych przebywali w Oziersku (Obwód Kaliningradzki), gdzie spotkali się z władzami miasta Oziersk: panią Natalia Makrecką- merem miasta, panem Władysławem Nikonorowem – przewodniczącym Rady Miasta oraz panem Pawłem Jelizarowem – radnym Rady Miasta. Celem spotkania było omówienie dalszej współpracy Gminy Kętrzyn z Okręgiem Miejskim „Oziersk” , w tym ustalenie możliwości i tematów opracowania wspólnych projektów do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020. Ponadto ustalono dalsze działania dotyczące końcowego rozliczenia 2 projektów zrealizowanych wspólnie przez Gminę Kętrzyn i Administrację Miejskiego Okręgu „Oziersk” dofinansowanych z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

      W dniach 16-17 czerwca 2015 r. 15-osobowa delegacja mieszkańców Gminy Ketrzyn przebywała z wizytą w Oziersku. Wzięli oni udział w konferencji kończącej projekt „Edukacja sportowa na terenie przygranicznym - przygotowanie i budowa stadionów sportowych w Gminie Kętrzyn i w Oziersku". Po konferencji rozegrano mecz towarzyski pomiędzy mieszkańcami Gminy Kętrzyn i miasta Oziersk. Drużyna z Gminy Kętrzyn wygrała to spotkanie wynikiem 6:4. Odwiedzili również jedną ze szkół średnich, gdzie mogli zobaczyć warunki w jakich uczy się ich młodzież.

 

20 maja 2015 r. w Oziersku (Obwód Kaliningradzki FR) wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski i mer okręgu miejskiego Oziersk Viktor Puzyrowskij podpisali Umowę o Partnerstwie.

Celem Partnerstwa jest nawiązanie, popieranie i wspomaganie organizowanych przez mieszkańców gminy i rejonu inicjatyw w zakresie oświaty, kultury, ekologii, gospodarki, problemów społecznych i sportu.

Gmina Kętrzyn i Okręg Miejski Oziersk zamierzają wspierać procesy związane z wzajemnym poznaniem się i zrozumieniem poprzez wymianę doświadczeń i przedsięwzięć pomiędzy instytucjami i mieszkańcami obydwu samorządów.

     W dniu 5 września 2009 roku w Oziersku (Obwód Kaliningradzki FR) samorządy Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk podjęły decyzję o podpisaniu Listu Intencyjnego i nawiązaniu współpracy w następujących dziedzinach:

 

1. Współpraca władz lokalnych.
2. Współpraca w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych
3. Współpraca kulturalna i sportowa
4. Pomoc w nawiązaniu współpracy miedzy szkołami i innymi jednostkami zarządzanymi przez samorząd lokalny
5. Współpraca w realizacji zadań związanych z pomocą społeczną i ochrona zdrowia
6. Współpraca w dziedzinie gospodarczej, w tym rozwoju turystyki i ekoturystyki
7. Współpraca w ochronie środowiska.

      W dniach od 15 czerwca do 20 czerwca 2009 r. na terenie Gminy Kętrzyn przebywa sześcioosobowa delegacja pracowników administracji z Rejonu Oziersk Rosyjskiej Federacji Obwodu Kaliningradzkiego. Skład delegacji: - Svetkin Anatoliy - Mer Rejonu Oziersk, - Zinkevich Anna, Przewodnicząca Rady Rejonu Oziersk, - Elizarov Pavel - dyrektor Centrum Informacyjnego, radny, - Yuldasheva Ekaterina - dyrektor szkoły, - Makreckaja Natalia - dyrektor szkoły, - Ravel Valentin - dyrektor Szkoły Sportowej dla dzieci.

Delegacja przebywa z wizytą studyjną w ramach projektu „Sprawniejszy samorząd to szczęśliwszy obywatel" realizowanego przez Gminę Kętrzyn z programu Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzynarodowych finansowanego przez Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy. Oprócz Rejonu Oziersk w Obwodzie Kaliningradzkim Partnerem projektu jest też Gmina Stradi, na Łotwie.