Dnia 16.02.2017 r. odbył się odbiór prac związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Nowa Różanka, Gmina Kętrzyn, działka Nr 132/1".
Wykonawcą dokumentacji była firma Przedsiębiorstwo Geologiczne EKO- GEO Suwałki ul. Kościuszki 110, 16-400 Suwałki, natomiast wykonawcą robót budowlanych była firma Centrum Recyklingu, Transportu i Górnictwa Sp. z o.o. Al. T. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź.
Przedmiotem realizacji zadania była modernizacja ujęcia wody w miejscowości Nowa Różanka, której zakres prac obejmował:

  • wykonanie robót geologicznych w celu wykonania otworu studziennego Nr 1A systemem udarowym o końcowej głębokości 91 m i średnicy 457 mm oraz likwidację otworu studziennego Nr 1 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Nowa Różanka;
  • wykonanie obudowy studni i instalacji technologicznej studni głębinowej nr 1A;
  • dostawie i montażu podwodnego agregatu pompowego;
  • podłączenie studni głębinowej Nr 1A do instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody;
  • budowę zalicznikowego elektroenergetycznego przyłącza kablowego n.n. zasilającego studnię głębinową Nr 1A wraz z rezerwowym kablem sterowniczym.

W wyniku prac wykonano odwiert studzienny Nr 1A systemem udarowym o końcowej głębokości 91 m i średnicy 457 mm. Całkowita wartość inwestycji została pokryta ze środków własnych gminy i wyniosła 210 823,58 zł.


Głównym zadaniem stacji wodociągowej po przeprowadzonej modernizacji jest dostarczenie wody o polepszonej jakości do istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej oraz zabezpieczeniu ilości wody, która zagwarantuje nieprzerwaną dostawę dla mieszkańców miejscowości Nowa Różanka i okolic.
Inwestycja pozwoli na dalszy rozwój infrastruktury w gminie, co poprawi atrakcyjności gminy dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów.