Zakończyła się akcja odbioru folii rolniczej w Gminie Kętrzyn. W październiku i listopadzie 2019r. gmina zbierała od rolników deklaracje nieodpłatnego przekazania do odzysku lub utylizacji odpady rolnicze w tym: folia rolnicza biała i czarna, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i opakowania typu Big Bag. Rolnicy zadeklarowali przekazanie łącznie 76.895 kg tego rodzaju odpadów. W grudniu 2019 roku gmina złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek pt. „Usuwanie folii rolniczych w Gminie Kętrzyn” na dofinansowanie odbioru folii i innych odpadów rolniczych w roku 2020. Umowa na dofinasowanie powyższego zadania została podpisana 27 kwietnia 2020r., kwota dofinansowania 38.447,00 złotych.

Usługę odbioru przekazanych przez rolników odpadów rolniczych wykonała firma Odbiór Odpadów i Skup Złomu Iwona Rudziewicz z Jeleniewa. W całym procesie udział wzięły 53 gospodarstwa rolne. W sumie od lipca do końca listopada 2020r. rolnicy przekazali do przetworzenia i utylizacji ponad 80 ton posegregowanych odpadów rolniczych wg następujących frakcji: folia rolnicza biała i czarna- 53670 kg; siatka do owijania balotów- 2065 kg; sznurek do owijania balotów- 1045 kg; opakowania po nawozach- 1590 kg i opakowania typu Big Bag – 21940 kg. Rolnicy bardzo chętnie pozbyli się tych odpadów i liczą na podobną akcję w roku 2021. Obecnie przebiega proces rozliczenia projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.