Na zaproszenie Wójta Gminy Kętrzyn, w poniedziałek 27 kwietnia 2015r. w Urzędzie Gminy Kętrzyn odbyło się szkolenie dla rolników na temat „Szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzynę łowną”. Współorganizatorem spotkania była Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie. Prelegentami byli panowie: prof. Kazimierz Grabowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) i Marian Przestrzelski (Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR w Olsztynie). Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą reprezentowała pani Aleksandra Kasińska.

     Szkoła Podstawowa w Biedaszkach zgłosiła swój udział w „Konkursie ekologicznym – Liga Ochrony Przyrody kontra elektrośmieci”. Przez wiele miesięcy okoliczni mieszkańcy mogli pozostawić w szkole zużyty sprzęt AGD, RTV, komputery, elektronarzędzia itp. Zebrany sprzęt elektryczny i elektroniczny odebrała ze szkoły firma Terra Recykling S.A.

 

Taką akcję przeprowadziliśmy po raz drugi. Czujemy satysfakcję z dobrze spełnionego obowiązku troski o Matkę Ziemię.

     W poniedziałek, 29 września w Krakowie podczas dorocznego Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju, 277 szkół z całej Polski uhonorowano prestiżowymi certyfikatami, potwierdzającymi najwyższą jakość działań dla zrównoważonego rozwoju - Międzynarodową Zieloną Flagą oraz krajowym tytułem Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Certyfikat taki zostaje przyznany przez członków Kapituły Programu „Szkoły dla Ekorozwoju”.

 

W tym roku Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biedaszkach po raz trzeci została nagrodzona takim wyróżnieniem. Otrzymaliśmy Certyfikat Zielonej Flagi na okres 3 lat. W imieniu całej społeczności szkolnej Certyfikat i Zieloną Flagę odebrała p. Ksenia Góźdź, która przy wsparciu p. Teresy Kaltenberg pełniła rolę koordynatora szkolnego w drodze do uzyskania tytułu Centrum Aktywności Ekologicznej.

     Początek roku szkolnego 2014/ 2015 to kolejna okazja, aby wziąć udział w ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie Świata”. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Biedaszkach w dniu 19 września udali się do lasu w Siemkach. Klasa III (wych. Lilla Duczek) oraz klasa VI (wych. R. Murawska) wzorem lat ubiegłych zorganizowały wyjazd do zaprzyjaźnionego nadleśnictwa, aby posprzątać po tych, którzy nie szanują naszej ojczystej przyrody. Gdy przybyliśmy na miejsce, powitał nas Pan leśniczy, Arkadiusz Petruś. Pan leśniczy stale wspiera szkolne działania ekologiczne, służy nam radą, proponuje różne rozwiązania problemów oraz zaszczyca swoją obecnością na wielu uroczystościach szkolnych. Tego dnia mieliśmy zadanie oczyszczenia pasa lasu biegnącego wzdłuż drogi dojazdowej. Uczniowie z wielkim zapałem zabrali się do pracy. Szybko zapełniły się worki przeznaczone na śmieci. Oddzielnie zbierano puszki i inne metalowe przedmioty, oddzielnie plastik, w jeszcze innym worku zebrano wielkie ilości papieru. Rozmawiano bardzo emocjonalnie o tym, jak można tak bardzo zaśmiecać las. Dzieci były oburzone taką niedbałością o naszą przyrodę i jej piękno. Pan leśniczy, widząc tak wielkie emocje, zaproponował nam opowieści o mieszkańcach lasu. Był to temat, który zainteresował nas wszystkich. Dziś wiemy, kto jest ,, żoną'' jelenia, a kto łosia, jakie zwierzęta występują na terenie leśnictwa i po czym poznać ich obecność. Następnie przy ognisku piekliśmy kiełbaski, zajadaliśmy świeże, chrupiące bułeczki obficie polane keczupem.

     Na 2014 rok zostały uruchomione działania związane z dofinasowaniami, pożyczkami i dotacjami przez NFOŚiGW. Najwięcej skorzystają jednostki samorządowe oraz współdziałające z nimi instytucje pożytku publicznego. Indywidualni inwestorzy także nie mają powodów do narzekań. Można ubiegać się o dotację na systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, układy mikrokogeneracyjne, źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne

     W ostatnią sobotę kwietnia Stowarzyszenie „Mazurska Kosaczewina” (wcześniej Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Koczarki) zorganizowało akcję pn. „Wiosenne Wspólne Sprzątanie” pod egidą Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Była to już kolejna inicjatywa działań stowarzyszenia w zakresie ekologii i ochrony środowiska cyklicznie organizowana od 2009 r. Z satysfakcją muszę stwierdzić, iż z każdą akcją zaangażowanie ludzi jest coraz większe. W akcji wzięło udział 25 osób dzieci, młodzieży i dorosłych – mieszkańców wsi Koczarki, Czerniki, Windykajmy i Nakomiady oraz z miasta Kętrzyn. Sprzątaniem objęliśmy rowy na odcinku 3 km przy drodze powiatowej nr 1737 i  1618 prowadzącej z Nakomiad do Koczarek oraz  stary cmentarz komunalny w Koczarkach.
 

     Tydzień temu w Ratuszu w siedzibie Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami odbyło się uroczyste przekazanie pojemników na przeterminowane leki, które zakupił kętrzyński „Komunalnik" przy współfinansowaniu przez Kętrzyński Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami. Miasto Kętrzyn otrzymało 10 sztuk, miasta Reszel, Korsze i Bisztynek po 2 sztuki, natomiast Gmina Kętrzyn i Barciany po 1 pojemniku. W imieniu obdarowanych głos zabrał pan Sławomir Jarosik Wójt Gminy Ketrzyn, który podziękował za przekazane pojemniki i wyraził opinie, że działania Zarządu Związku idą w dobrym kierunku. - Jeden pojemnik postawiliśmy też w Ośrodku Zdrowia w Nakomiadach - poinformował Przewodniczący Zarządu Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami  Mirosław Tomasik - mam nadzieję, że mieszkańcy będą z tego powodu zadowoleni. Przeterminowane leki są odpadem niebezpiecznym i dlatego system odbioru i utylizacji musi być szczelny. Dodajmy, że utylizacja 1 kilograma przeterminowanych leków to koszt 4 złotych.