W dniu 4 lipca 2016 roku w Kętrzynie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Gmin „BARCJA” z siedzibą w Kętrzynie a Warmińsko-Mazurskim Funduszem „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie podejmowanych działań na rzecz rozwoju gospodarczego z sektora MMSP.


Celem współpracy jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub inwestujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności na terenie powiatu kętrzyńskiego w zakresie łatwiejszego dostępu do źródeł finansowania.

     FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI zaprasza mikroprzedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego do skorzystania z pożyczek do 50 000 zł w projekcie ”Mikropożyczki dla Polski Wschodniej”

 

  • niskie oprocentowanie 2,6885%
  • zabezpieczenie w formie poręczenia wekslowego
  • szybki dostęp do kapitału
  • pomoc doradcy w wypełnieniu wniosku

     Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja chętnych do projektu „Warmińsko Mazurski Fundusz NA START" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

W ramach Projektu udzielane będą pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - w wysokości do 50 tysięcy złotych, na okres maksymalnie 5 lat, z oprocentowaniem preferencyjnym 0,5%.

 

 

 

Nie trzeba mieć zarejestrowanej działalności wnioskując o pożyczkę !

Można opłacić czynsz, zakupić materiał, towar, opłacić ZUS!

 

 

 

Wszystkie osoby pracujące, nieaktywne zawodowo oraz bezrobotne, które chciałyby otworzyć firmę i poszukują finansowania zapraszamy do Punktu Informacyjnego, który mieści się w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie (pokój 15, tel. 89 751 30 68), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 

Punkt jest czynny w poniedziałki i wtorki w godzinach 8.00 - 15.00).

Strona internetowa Projektu: www.mikropozyczki.screp.pl

 

Informacje, niezbędne dokumenty, rekrutacja:

Plac Grunwaldzki 1, pokój 15 - Budynek Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
tel. 89 751 30 68; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
zapraszamy w poniedziałki i wtorki w godzinach 8.00 -15.00
doradca wstępny – Renata Adamowicz
Strona internetowa Projektu: www.mikropozyczki.screp.pl

 

Pobierz ulotkę:  Warmińsko Mazurski Fundusz NA START

 

 

 

     Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) jest projektem systemowym Ministra Gospodarki. Celem tego projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych. Merytoryczne wsparcie dla COIE stanowią Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI), posiadające aktualną i obszerną wiedzę o warunkach dostępu i funkcjonowania na wybranych rynkach zagranicznych.

 

Kontakt do COIE w województwie warmińsko-mazurskim:

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
tel. +48 89 521-91-80, +48 89 521-91-90, +48 89 521-91-95,
fax. +48 89 521-91-79
http://warminsko-mazurskie.coie.gov.pl/pl/


Adres punktu informacyjnego:
Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, pokój 22


Adres korespondencyjny:
Departament Koordynacji Promocji
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

      Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie powstała w 1993 roku jako spółka akcyjna z inicjatywy samorządów lokalnych ówczesnego województwa olsztyńskiego.
Misją Agencji jest wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w celu rozwoju gospodarczego całego regionu.


     Cel ten realizujemy poprzez różnorodne działania związane z bezpośrednim wspieraniem przedsiębiorstw w formie dotacji, udzielanie pożyczek na rozwój działalności, doradztwo w różnych formach i zakresie, organizację i prowadzenie szkoleń oraz działalność informacyjną. Wspieranie przedsiębiorczości odbywa się także przez stwarzanie warunków dla jej rozwoju. To zadanie realizujemy we wszechstronnej współpracy z samorządami lokalnymi województwa.

 


     Działalność WMARR jest ściśle związana z obsługą programów pomocowych Unii Europejskiej. Od chwili powstania Agencja pośredniczyła w różnych formach w rozdysponowaniu funduszy UE, początkowo obsługując programy przedakcesyjne Phare - STRUDER, Phare - STRUDER 2, Phare - RAPID, Phare 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, a od 2004 r. poszczególne działania w ramach programów finansowanych z Funduszy Strukturalnych - ZPORR, SPO WKP oraz SPO RZL. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego aktywnie współuczestniczy w rozwoju regionu biorąc udział w procesie programowania i przygotowywania kolejnych form wykorzystania środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych.


Agencja realizuje również projekty własne (Regionalny System Wspierania Innowacji i Regionalne Centrum Biznesu w Olsztynie). Projekty te znacząco rozszerzają możliwości aktywnego wspierania rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie. W ramach powyższych projektów WMARR S.A. wdraża szereg inicjatyw, m.in. Centrum Obsługi Inwestora oraz Punkt Wymiany Ofert Eksport - Import.
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego konsekwentnie realizuje misję wspierania przedsiębiorczości, zajmując wiodącą pozycję w regionie w tej dziedzinie.

 

 

http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php