W dniu 01.08.2015 r. lokalny zespół ludowy „Mazurska Kosaczewina” reprezentował gminę Kętrzyn na XXXVIII Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie poprzez m.in. udział w barwnym korowodzie zespołów folklorystycznych z kraju i zagranicy. XXXVIII Międzynarodowy Jarmark Folkloru to największe i najbardziej atrakcyjne spotkanie z autentyczną kulturą i sztuką ludową w Polsce północno-wschodniej.

 

To scena dla duchowej kultury ludowej grup narodowych i regionalnych zamieszkujących północną i wschodnią  Polskę, zobaczyć można było sztukę ludową i tradycyjne rzemiosło wiejskie z Polski, Białorusi, Rosji, Litwy, Łotwy i Ukrainy. „Mazurska Kosaczewina” przystąpiła do przeglądu zespołów śpiewaczych, solistów ludowych, instrumentalistów oraz widowisk obrzędowych przedstawiając w gwarze mazurskiej „Plon-czyli Dożynki na Mazurach” wg K. Małłka. Po raz pierwszy, chcąc utrzymać autentyzm obrzędowy, zespół zaśpiewał trzy pieśni bez akompaniamentu akordeonu, tj. a cappella . Wszak zespół nasz nie otrzymał promocji na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą w roku 2016, ale został rekomendowany przez Jury do reprezentowania województwa warmińsko-mazurskiego na innych imprezach kulturalnych makroregionalnych, ogólnokrajowych oraz zagranicznych.

 

Poniżej werdykt Jury:     https://www.youtube.com/watch?v=yyPNfd2Vtdo&feature=youtu.be