4 listopada 2016 roku przedstawiciele niemieckiego samorządu Taunus- Kreis złożyli wizytę w Urzędzie Gminy Kętrzyn, gdzie zapoznali się z podstawową działalnością naszego samorządu - Gminą Kętrzyn.
Sześcioosobową delegację powitał Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski. W spotkaniu wzięli również udział: Pani Krystyna Kalisz – Skarbnik Gminy Kętrzyn, Pan Ryszard Niedziółka Starosta Kętrzyński oraz Pan Michał Krasiński Wicestarosta. Była to pierwsza wizyta przedstawicieli z Niemiec, która miała na celu wzajemne poznanie się i nawiązaniu pierwszych rozmów o podjęciu ewentualnej współpracy partnerskiej pomiędzy samorządami. Delegacja przyjechała do Kętrzyna na zaproszenie Starosty Kętrzyńskiego.


Powiat Main Taunus Kreis położony jest w rejencji Darmstadt, kraju związkowym Hesja. Siedzibą powiatu jest miasto Hofheim liczące 38 tys. mieszkańców. Powiat składa się z dziewięciu miast liczących od 13 do 38 tys. mieszkańców oraz trzech gmin od 8 do 10 tys. mieszkańców. Powierzchnia powiatu wynosi 222 km², a liczba ludności 226 tys., co daje gęstość zaludnienie ok. 1000 osób / km².