Na zdjęciu Wójt Paweł Bobrowski i Pan Tomasz Waszkiewicz z podpisanymi umowami     Miło nam jest poinformować, że dnia 3 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Kętrzyn została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kętrzyn, a wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację zadania pn. „Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, gmina Kętrzyn
w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim”.
Zadanie będzie realizowane przez firmę Mój DOM z Drewna z siedzibą w Sztabinie. Ze strony Gminy dokumenty podpisali Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn oraz Małgorzata Paskudzka inspektor ds. księgowości budżetowej, a wykonawcę reprezentował Pan Tomasz Waszkiewicz. Całkowity koszt projektu to 2 055.149,89 zł z czego 1 744.922,40 zł stanowi dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

      Głównym celem projektu jest zachowanie i rozwój bioróżnorodności na obszarze 3,01 ha powierzchni biologicznie czynnej nad brzegiem jeziora Moj, ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych jak i również zapewnienie miejsca do rekreacji, odpoczynku oraz edukacji przyrodniczej na trasie nowej ekologicznej ścieżki edukacyjnej brzegiem Jeziora Moj dla mieszkańców Gminy Kętrzyn, uczniów gminnych szkół oraz turystów przebywających na terenie gminy, z wykorzystaniem nowej infrastruktury i małej architektury.

Planowane prace mają potrwać do końca maja 2021 r.