20 maja 2017 r. zostaliśmy zabrani do wędrówki w odległe czasy średniowiecza, spotkaniaz księciem Witenesem, z wielkim komturem Henrykiem von Plötzke oraz ich wojskami. Po raz siódmy odbyła się inscenizacja bitwy pod Wopławkami, która miała miejsce w 1311 roku.
Na przedwiośniu, w czasie zapustów, pod Wopławkami doszło do bitwy, okrzykniętej największą bitwą stulecia, stoczonej pomiędzy rycerzami Zakononu Krzyżackiego, a wojami litewskimi dowodzonymi przez księcia Witenesa. Sobotnia inscenizacja rozpoczeła się od napadu pogańskich wojów na wiernych, zgromadzonych na mszy przed kościołem w Karolewie. Potem najeźdżcy, paląc po drodze drewnianą chatę, przeszli z jeńcami do obozowiska na polu pod Wopławkami. Tam zaskoczyły i rozgromiły ich wojska Zakonu Krzyżackiego. Po zakończeniu walki, pokonani oraz goście – delegacje z miast partnerskich z Rosji i Litwy udali się na biesiadę rycerską, która odbyła się w Karolewie.

      Dnia 19 maja 2017 roku odbyła się VI edycja Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Konkursu Kulinarnego „Smaki wsi”. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem: „Desery z wiejskiej chaty”.
Patronat nad imprezą objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
Nagrody dla uczestników sponsorowali:

 

     Dnia 15 maja br. delegacja Związku Gmin Barcja spotkała się z merem Kaliningradu – Aleksandrem Jaroszukiem W skład delegacji wchodzili: Krzysztof Hećman – burmistrz Kętrzyna (przewodniczący ZG „Barcja”), Paweł Bobrowski – wójt Gminy Kętrzyn (z-ca przewodniczącego ZG”Barcja”), Damian Nietrzeba – z-ca burmistrza Kętrzyna, Wioletta Dobrzańska – sekretarz Gminy Kętrzyn, Wioletta Stadnik – Naczelnik Biura Funduszy Zewnętrznych UM Kętrzyn oraz Mirosław Oryńczak –inspektor ds. funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Kętrzyn. W trakcie spotkania podpisany został List Intencyjny mający na celu opracowanie wspólnych projektów do Progtamu Współpracy Transgranicznej – Polska-Rosja 2014-2020.

     13 marca podpisano umowę na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach projektu „Budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu kętrzyńskiego”. Umowa dotyczy wykonania dokumentacji odcinka Kętrzyn – Gierłoż – Parcz.

W imieniu Związku Gmin „Barcja” oraz samorządów na terenie których będzie realizowana inwestycja umowę z wykonawcą dokumentacji Andrzejem Piwowarczykiem – właścicielem firmy AP Projekt Biuro Usług Inżynierskich – podpisali Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman oraz Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski.

     4 listopada 2016 roku przedstawiciele niemieckiego samorządu Taunus- Kreis złożyli wizytę w Urzędzie Gminy Kętrzyn, gdzie zapoznali się z podstawową działalnością naszego samorządu - Gminą Kętrzyn.
Sześcioosobową delegację powitał Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski. W spotkaniu wzięli również udział: Pani Krystyna Kalisz – Skarbnik Gminy Kętrzyn, Pan Ryszard Niedziółka Starosta Kętrzyński oraz Pan Michał Krasiński Wicestarosta. Była to pierwsza wizyta przedstawicieli z Niemiec, która miała na celu wzajemne poznanie się i nawiązaniu pierwszych rozmów o podjęciu ewentualnej współpracy partnerskiej pomiędzy samorządami. Delegacja przyjechała do Kętrzyna na zaproszenie Starosty Kętrzyńskiego.

     Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno – Rozwojowych z Uśmiechem, z siedzibą w Olsztynie. Konkurs miał na celu wyłonienie Laureatki w Konkursie o tytuł BabaFest 2016 dla kobiet zaangażowanych społecznie i obywatelsko Rozstrzygnięcie konkursu odbywało się w trzech etapach: I etap – głosowanie internautów, II etap – głosowanie kapituły konkursowej, III etap – sumowanie wyników głosowania internautów pomnożonych razy dwa i wyników głosowania kapituły. Laureatce wytypowanej (zajmującej pierwsze miejsce) w konkursie przysługuje Nagroda Główna, na którą składa się: tytuł BabaFest, statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł.

      20 września 2016 o godz. 9.45 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego rozpoczęły się uroczystości związane z obchodami Dnia Patrona Szkoły - Gen. Dyw. Franciszka Kamińskiego.


Fotogaleria z uroczystości- wybrane zdjęcia pochodzą ze strony ZS CKR w Karolewie: http://www.karolewo.com/

 

 

      Powiat Kętrzyński Posmakuj Historii, oficjalna aplikacja mobilna powiatu kętrzyńskiego to idealna propozycja dla turystów i mieszkańców, którzy chcieliby mieć dostęp do zawsze aktualnych informacji na temat samego miasta, powiatu, turystyki, usług oraz wydarzeń odbywających się na jego terenie. Dużym atutem przewodnika jest wbudowana baza obiektów turystycznych i handlowo – usługowych, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z niej bez połączenia z internetem.