5 lat temu, 18 maja 2011 roku, w Koczarkach Stowarzyszenie „Mazurska Kosaczewina” powołało do życia wielopokoleniowy amatorski zespół ludowy o tej samej nazwie „Mazurska Kosaczewina”. Jeszcze bardzo młody, gdyż dopiero pięcioletni zespół „Mazurska Kosaczewina” spełnia różne role: zespołu śpiewaczego, teatru wiejskiego, zespołu ludowego upowszechniając poprzez swoje działania kulturę mazurską. Jego członkowie, amatorzy – mieszkańcy różnych czterech wsi oddalonych od siebie nawet 20 km, są zróżnicowanymi wiekowo (cztery pokolenia), społecznie, jak również talentem czy predyspozycjami do artystycznych występów, gdzie ktoś dobrze śpiewa, inny pięknie deklamuje, a jeszcze inny zaś ma poczucie rytmu, dlatego też, inscenizacje ludowe są najlepszą formą przedstawień artystycznych zespołu.

      W dniach 13-14 maja 2016 roku odbyła się V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego „Smaki wsi”. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem: „Zapomniane potrawy regionalne”. Patronat nad imprezą objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek WojewództwaWarmińsko-Mazurskiego, TVP3 Olsztyn i Wojewoda Warmińsko – Mazurski.
W obecnej edycji wzięło udział 25 drużyn z całej Polski. Młodzież przygotowała potrawy , charakterystyczne dla regionu, z którego przyjechali. Dla przykładu drużyna z Nowego Targu przygotowała caklę w miodzie z hałuskami, z Kowala pirzok z kapustą na occie, z Gołotczyzny pieróg klepiskowy. Każda potrawa była pięknie podana, a prezentujący ją uczestnicy mieli na sobie stroje regionalne.

        Inscenizacja bitwy z 1311 roku, w której rycerze zakonu krzyżackiego rozgromili łupieżczą wyprawę wojsk litewskich, odbyła się w ubiegłą sobotę 7 maja pod Wopławkami. To jedyne na Warmii i Mazurach historyczne widowisko upamiętniające zwycięstwo Krzyżaków.
Sobotnia inscenizacja starcia Krzyżaków z Litwinami - nazwanego przez średniowiecznych kronikarzy "bitwą stulecia" - rozpoczęła się od napadu pogańskich wojów na wiernych, zgromadzonych na mszy przed kościołem w Karolewie k. Kętrzyna. Potem najeźdźcy, paląc po drodze kilka drewnianych chat, przeszli z jeńcami do obozowiska na polu pod Wopławkami. Tam zaskoczyły i rozgromiły ich wojska zakonu krzyżackiego. Po zakończeniu walki zwycięzcy, pokonani oraz goście – obserwatorzy z Litwy i Łotwy udali się na biesiadę rycerską.

      W Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w dniu 7 maja 2016 roku odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Warmińsko Mazurskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Zjazd zbiegł się z jubileuszem 70-lecia Zrzeszenia LZS. Delegatami na Zjazd z ramienia naszego klubu był Dariusz Chomka, wieloletni prezes oraz działacz LZS oraz Krzysztof Kania, obecny wice prezes klubu. W obradach uczestniczył wiceprzewodniczący Krajowego Zrzeszenia LZS Wacław Hurko, marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin, senator Marek Konopka - do dziś przewodniczący, dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Waldemar Buszan. Delegatów odwiedził również poseł Paweł Papke, prezes PZPS. W trakcie trwania uroczystości zostały wręczone pamiątkowe medale oraz statuetki dla najbardziej zasłużonych klubów w naszym województwie. Jedną z nich otrzymał GLKS ORZEŁ Karolewo. Nowym przewodniczącym Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS został Zbigniew Michalak z Ostródy.

      W piątek 29 kwietnia w zamku w Reszlu odbyła się uroczysta gala wręczenia Łabędzi Przedsiębiorczości i Aktywności Lokalnej.
Organizatorem przedsięwzięcia wręczenia Łabędzi oraz samej gali była Fundacja Wspólny Rozwój. Gośćmi honorowymi byli: Małgorzata Kopiczko – senator RP, Artur Chojecki – wojewoda warmińsko-mazurski oraz Ryszard Niedziółka – starosta kętrzyński.
Podczas gali Łabędzi przyznano 15 statuetek oraz 5 wyróżnień.

     Dnia 29 kwietnia na zamku w Reszlu, odbyła się uroczysta gala rozdania statuetek Łabędzi Przedsiębiorczości i Aktywności Lokalnej. Łabędź jest symbolem nagród przedsiębiorczości i aktywności społecznej powiatu kętrzyńskiego. Kapituła wręczyła piętnaście statuetek osobom, firmom i organizacjom, które przyczyniły się do rozwoju regionu. W kategorii Aktywne sołectwo wyróżnienie otrzymało sołectwo Wopławki. Statuetkę w imieniu sołectwa odebrała Ewelina Marcinowska. Takie wyróżnienie jest dla nas ogromną motywacją do dalszej aktywności i wspólnej pracy na rzecz sołectwa. Serdecznie dziękujemy.

     W dniu 13 kwietnia br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kętrzynie Wójt Gminy Paweł Bobrowski wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Sienkiewiczem pogratulował Pani Katarzynie Rodak za zdobycie tytułu Srebrnego Sołtysa 2016. Pani Katarzyna jest sołtysem Sołectwa Muławki od prawie dwóch lat. Jej praca społeczna na rzecz mieszkańców sołectwa Muławki w dużej mierze przyczyniła się do zaktywizowania młodego pokolenia. Pomysłowość Pani Katarzyny nie zna granic i przeszkód. Drugim sołtysem, który w rankingu Gazety Olsztyńskiej znalazł się prawie w pierwszej dziesiątce jest pani Agnieszka Szara, która jest sołtysem Sołectwa Wilkowo.

      W dniu 13 kwietnia br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kętrzynie odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Kętrzyn podczas której Wójt Gminy Paweł Bobrowski wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Sienkiewiczem pogratulował wyróżniającym się hodowcom bydła i producentom mleka z gminy Kętrzyn.
Otrzymali oni z rąk Wójta i Przewodniczącego gratulacje w formie dyplomów oraz drobne upominki. Lista najlepszych hodowców według wydajności mlecznej osiągniętej w 2015 roku przedstawia się następująco: