Relacja z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 24 lutego 2016r.

 

 

 

     Jestem zadowolony ze współpracy ze wszystkimi sołtysami, dlatego też uznałem, iż każdy zasłużył na szansę bycia docenionym przez mieszkańców swojego sołectwa w głosowaniu smsowym, co myślę zmobilizuje naszych sołtysów do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz swojej społeczności - mówi Paweł Bobrowski. Wójt podsumował pierwszy pełny rok swojego zarządzania Gminą Wiejską Kętrzyn.

 

źródło: Gazeta w Kętrzynie - ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

     27 stycznia odbyła się Sesja Rady Gminy Kętrzyn. Główny jej punktem było zatwierdzenie planów odnowy poszczególnych miejscowości znajdujących się na terenie gminy Kętrzyn.Trudno było nie zauważyć napięcia na linii wójt – radni. Ja się okazało powodów było kilka. A mianowicie zmiany personalne wynikające z decyzji wójta o wypowiedzeniu umowy dla kierowniczki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, prezesa spółki komunalnej, a w ostatnim czasie wypowiedzenie również umowy o pracę dla sekretarza Gminy.

     20 września odbyło się Gminne Święto Plonów w Nakomiadach. Dożynki rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w miejscowym kościele. Po uroczystym powitaniu przez Wójta Gminy Kętrzyn Pawła Bobrowskiego oraz wystąpieniach zaproszonych gości rozpoczęto ceremoniał dożynkowy. Starostowie na ręce Wójta przekazali wypieczony z tegorocznych zbóż bochen chleba, którym podzielono się ze zgromadzonymi.